یک بوشهری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد شد

یک بوشهری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد شد

به گزارش سوک در متن این حکم آمده است:

«برادر گرامی جناب آقای دکتر عبدالحسن دولاح

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان«سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

فرهاد رهبر

رییس دانشگاه آزاد اسلامی»

گفتنی است عبدالحسن دولاح عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و معاونت دانشکده پرستاری و مامایی، مدیر گروهی پرستاری و جمعیت و تنظیم خانواده، عضویت شورای پژوهشی و انتشارات، عضویت شورای آموزشی علوم پزشکی، عضویت و دبیری کمیته اخلاق زیست پزشکی، پژوهشگر برتر سال 94 و عضویت مجمع عالی بسیج اساتید این دانشگاه را در کارنامه خود دارد.

دکتر رهبر همچنین در نامه ای از زحمات و تلاش های دکتر عادل مدحج در دوران مسئولیتش قدردانی کرد.


کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر