کدخداپور و سالاری؛ محلِ اختلاف اصلاح طلبان دشتستانی

کدخداپور و سالاری؛ محلِ اختلاف اصلاح طلبان دشتستانی

به گزارش سوک در حالی که بخشی از اصلاح طلبان بر استانداری سالاری تاکید داشته و از گزینه های استاندار فعلی برای آینده حمایت می کنند اما بخش دیگری از اصلاح طلبان بر روی جوانشیر کدخداپور اصرار دارند.

گفته می شود اصلاح طلبان حامیِ کدخداپور از حمایت محمد باقر سعادت، نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز برخوردار هستند.

بر اساس شنیده ها، گفته می شود حامیان سالاری اعتقاد دارند در صورتی که وی استاندار نباشد باید از گزینه های سالاری برای استانداری بعدی حمایت کرد اما هوادارانِ کدخداپور نظر دیگری دارند.

شنیده ها حاکیست، اصرار سعادت بر کدخداپور باعث شده تا حامیان این نماینده در صف بندی های خود با هوادارن سالاری کنار نیامده و به همین دلیل می توان گفت در دشتستان دو طیف از دو نامزد برای استانداری آینده بوشهر حمایت می کنند.


کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر