سمینار آموزشی تخصصی در مهرماه سال جاری

سمینار آموزشی تخصصی در مهرماه سال جاری

اتحاد خبر: اتاق اصناف جهت ارتقاء سطح آگاهی اصناف و مدیران شهرک صنعتی و کارگاه های تولیدی، قصد برگزاری یک سمینار آموزشی تخصصی را در مورخه ۵ مهرماه  دارد، لذا از تمامی کسبه و مدیران  جهت شرکت در این سمینار تخصصی دعوت به عمل می اید.به گزارش اتحاد خبر، سخنران سمینار علی شیخ زاده، دکترای اقتصاد بازرگانی و کارشناس ارشد کسب و کار پیشرفته گرایش بازاریابی می باشد، همچنین در پایان این سمینار مدرک معتبر به شرکت کنندگان اعطاء خواهد گردید.

گفتنی است، هزینه شرکت در این سمینار ۴ الی ۶ ساعته تنها ۳۰ هزار تومان می باشد.کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر