مدیرکل بهزیستی استان بوشهر تغییر کرد

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر تغییر کرد

به گزارش سوک قرار است مراسم معارفه وی به زودی برگزار شود.

پایگاه خبری تحلیلی سوک چندی قبل از فشار اصلاح طلبان برای تغییر مدیرکل بهزیستی استان بوشهر و جایگزینی پولادی ریشهری به جای خدیجه پوربهی خبر داده بود.

سرانجام امروز خبر رسید که حکم پولادی ریشهری امضا شده و به زودی مراسم معارفه وی برگزار خواهد شد.کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر