خسروانی حساب شهرداری بوشهر را بازکرد

خسروانی حساب شهرداری بوشهر را بازکرد

به گزارش سوک گفته می شود مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر برای تسهیل در انجامِ فعالیت های شهرداری و جلوگیری از فشار بر روی شهروندان بوشهر دست به چنین اقدامی زده است.

اگرچه برخی تصور می کردند پس از شهردار شدن میگلی نژاد، یونس خسروانی که خود از گزینه های شهرداری بوشهر بوده است با حب و بغض رفتار کرده و مانع از بازگشایی حساب شهرداری شود اما مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با رفتارش به همه نشان داد که چنین شایعاتی بی پایه و اساس است.


کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر