تصاویر بازدید ستار محمودی سرپرست وزارت نیرو از آب شیرین کن بوشهر

تصاویر بازدید ستار محمودی سرپرست وزارت نیرو از آب شیرین کن بوشهر

تصاویر بازدید ستار محمودی سرپرست ... 


کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر