نجات هشت سرنشین شناور لایروب غرق شده در آبهای خلیج فارس

نجات هشت سرنشین شناور لایروب غرق شده در آبهای خلیج فارس

به گزارش سوک علیرضا باقری افزود: شناور یاد شده که در حوضچه نیروگاه اتمی کار لایروبی را انجام می داد، عصر روز گذشته پس از فاصله گرفتن از این محدوده در نزدیکی بقایای کشتی مغروق رافائل در هنگام تخلیه رسوب های بارگیری شده، بصورت ناگهانی در آبهای خلیج فارس غرق شد.

وی اضافه کرد: این حادثه خیلی سریع اتفاق افتاد طوریکه شناور غرق شده زمانی برای اعلام غرق شدن نداشته و شناورهای عبوری حاضر در محل وقوع حادثه هشت سرنشین این شناور را از آب گرفته و از مرگ نجات دادند.

باقری ادامه داد: سه نفر از نجات یافتگان این حادثه به دلیل جراحت های جزیی تحت درمان اورژانس قرار گرفتند که پس از درمان سرپایی مرخص شدند.

وی گفت: هم اکنون علت حادثه غرق شدن این لایروب توسط کارشناسان در دست بررسی است./ایرنا


کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر