نماینده مجلس: سخنان ترامپ ناشی از ناتوانی کاخ سفید مقابل ملت ایران است

نماینده مجلس: سخنان ترامپ ناشی از ناتوانی کاخ سفید مقابل ملت ایران است


کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر