۱۵ نفر از شهرداران استان بوشهر معارفه شدند

۱۵ نفر از شهرداران استان بوشهر معارفه شدند






کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر