مدارس دشتی در نوبت عصر تعطیل شد

مدارس دشتی در نوبت عصر تعطیل شد

در پی طوفان و بارش شدید باران در استان بوشهر لحظاتی پیش جلسه اضطرای مدیریت بحران شهرستان دشتی تشکیل و با اعلام فرماندار کلیه مقاطع تحصیلی نوبت عصر شهرستان دشتی تعطیل شد.

عبداله ناصری گفت: کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان دشتی« شیفت عصر» تعطیل و اقدامات وضعیت اضطرار به اجرا در آمده است.

منبع: فارس


کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر