لیست مناطقی که مدارس نوبت عصر تعطیل اعلام شد

لیست مناطقی که مدارس نوبت عصر تعطیل اعلام شد

اتحاد خبر:

شهرستان بوشهر و بخش خارگ
شهرستان دشتی و بخش کاکی
شهرستان دشتستان و بخش های آبپخش، شبانکاره، سعدآباد

درصورت اعلام تعطیلی سایر مناطق اطلاع رسانی می شود/روابط عمومی آموزش و پرورش استانکاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر