اطلاعیه۲/تعطیلی مدارس استان در شیفت بعد از ظهر

اطلاعیه۲/تعطیلی مدارس استان در شیفت بعد از ظهر

اتحاد خبر:

تاکنون:
شهرستان بوشهر تعطیل
منطقه خارگ تعطیل
شهرستان دشتی تعطیل
منطقه کاکی تعطیل
منطقه آبپخش تعطیل
منطقه شبانکاره تعطیل
منطقه سعدآباد تعطیل
شهرستان دشتستان تعطیل
شهرستان دیلم تعطیل
شهرستان تنگستان تعطیل

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهرکاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر