چهارمین جشنواره اشتغال و توسعهکارآفرینی مراکز علمی کاربردی در استان بوشهر برگزار خواهد شد

چهارمین جشنواره اشتغال و توسعهکارآفرینی مراکز علمی کاربردی در استان بوشهر برگزار خواهد شد

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر در گفتگو با اتحاد خبر اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش های عالی مهارتی در کشور است  و با در اولویت قرار دادن ارتقاء کیفیت آموزش های مهارتی که نقش اساسی در اشتغال و کارآفرینی دارد، می کوشد در تربیت دانش آموختگان ماهر کارآفرین در کشور و در استان نقش و رسالت خود را به خوبی ایفا نماید.حسین اسکندری افزود: برگزاری جشنواره های اشتغال و کارآفرینی در استان ها می تواند بستر و زمینه مناسبی برای بروز و نمایش خلاقیت ها و توانمندیهای دانشگاهیان دانشگاه جامع علمی کاربردی و تعامل مثبت و کارآمد در حوزه دانش افزایی شغلی در جامعه و نهادها و سازمان های ذیربط را فراهم آورد.

اسکندری بیان داشت: چهارمین جشنواره اشتغال و توسعه کارآفرینی مراکز علمی کاربردی در استان بوشهر با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های حوزه صنعت، دریا، نفت و گاز، فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی، کشاورزی و شیلات فرصت مغتنمی است که دستاوردها و موفقیت ها و چشم انداز آتی فعالیت های مراکز و سازمان و نهادهای مرتبط با اشتغال و کارآفرینی در معرض دید دانشگاهیان، کارآفرینان و عموم جامعه قرار گیرد.
وی ادامه داد: این جشنواره در حوزه های تخصصی مذکور و با برگزاری برنامه های متنوع علمی، کارآفرینی و فرهنگی در بیست و نهم و سی ام آبان ماه در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری واقع در خیابان چمران میزبان علاقمندان خواهد بود.کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر