حضور فرماندار دشتستان در شهرداری سعداباد و بازدید از واحدهای مختلف شهرداری+ تصاویر

حضور فرماندار دشتستان در شهرداری سعداباد و بازدید از واحدهای مختلف شهرداری+ تصاویر
کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر