سازمان صنعت بوشهر خواستار همکاری ستاد امر به معروف در نظارت بر بازار است

سازمان صنعت بوشهر خواستار همکاری ستاد امر به معروف در نظارت بر بازار است

سید حسین حسینی امروز در جلسه نظارتی ستاد امر به معروف استان اظهار داشت: بدلیل وجود بیش از 45 هزار واحد صنفی در استان  و مبحث کنترل و نظارت بر بازار، کمبود نیروی انسانی این اداره کل ، لذا خواستار همکاری ستاد امر به معروف استان در نظارت بر بازار هستیم.
 مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با بیان اینکه ظرفیت بسیار خوبی در بازرسان این ستاد در سطح استان مشاهده شده است خاطر نشان کرد: تمام تلاش و قوت خود را در سامانه 124 بکار گرفته ایم تا موارد اعلامی و درخواستی از طرف مردم عزیز با دقت، جدیت و سرعت رسیدگی و روند پیگیری نیز به مخاطب اعلام شود.

گفتنی است معاونت بازرسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان رتبه برتر بازرسی از ادارات و دستگاهها در سطح کشور را دارد و بازرسی از دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادگستری را نیز به جدیت دنبال نموده و دیگر استانها نیز از بوشهر به عنوان الگو بهره برداری نموده اند.


کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر