فعالان فرهنگی مدافعان قرآن و عترت هستند

فعالان فرهنگی مدافعان قرآن و عترت هستند

نشست هاهنگی و برنامه ریزی دومین هفته قرآن و عترت به مناسبت روز قرآنی بوشهر، امروز 12 آذر به ریاست دبیر شورای فرهنگ عمومی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در محل سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد.

حمیده ماحوزی، دبیر شورای فرهنگ عمومی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نیز در این جلسه با اشاره به اینکه فعالیت های هنری و ترویجی و پژوهشی روز 16 اسفند روز قرآنی بوشهر طی سه سال برگزار شده است، اظهار کرد: .

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر افزود: سعی شود تمامی جشنواره های دومین هفته قرآن و عترت استان بوشهر برای تمامی رده های سنی زمینه شرکت و مشارکت را فراهم سازد تا شاهد تعالی و پویایی بیشتری در برنامه های اجتماعی و قرآنی باشیم و در این زمینه مشارکت دستگاه ها موجب ترویج فرهنگ قرآنی در فرهنگ عمومی جامعه می شود.

جشنواره های قرآنی خانواده محور باشند

ماحوزی در پایان تاکید کرد: طوری برنامه ریزی کنید دانش آموزان و خانواده ها باید محور برنامه های جشنواره های دومین هفته قرآن و عترت استان بوشهر قرار گیرند.


کاربر عزیز
هم اکنون نسخه جدید شهر دریا در دسترس است. آیا میخواهید به نسخه جدید شهر دریا منتقل شوید؟

بله خیر